Леки метални конструкции Във връзка с изграждане и ремонт  на складови и търговски помещения, халета и др., фирмата има възможност да изпълнява монтаж и демонтаж на леки метални конструкции по предварително зададен проект.