Кофраж

С. А. Билд  притежава добра обезпеченост с хоризонтален и вертикален кофраж за изпълнението на различни по обем и сложност кофражни работи. Разполагаме с опит, капацитет и квалифициран персонал за извършване на всички видове кофржани работи:

  • Кофраж за фундаменти
  • Кофраж за колони и греди
  • Кофраж за плочи
  • Кофраж за подпорни стени
  • Кофраж за шайби
  • Кофраж за еркери и козирки, наклонени плочи