Груб строеж

Фирмата извършва всички видове груби строежи – къщи, жилищни блокове, промишлени обекти, подпорни стени, огради, резервоари, септични ями и други.

Опитът на ръководството, както и високата квалификация на нашият персонал ни дават самочувствие, че можем да се справим с всички предизвикателства в гражданското и промишленото строителство.