Бетонови работи

Бетоновите работи са основен и изключително важен компонент от строителния процес. Правилното полагане, познаването на свойствата му, както и правилната грижа за бетона, осигуряват качество и дълготрайност на строителните конструкции. Здравината, пластичността, както и свойството му да бъде полаган в различни форми, прави бетона основен материал в изграждането на строителни сгради и съоръжения. С.А. Билд си партнира с най-добрите производители на бетонови и варови смеси във Варна и региона.

Може да разчитате на нас, както за правилното полагане и грижа към бетона, така и за други услуги свързани с бетоновите конструкции:

  • саниране и възстановяване на бетонови конструкции със строителна химия и циментови смеси;
  • възстановяване и подобряване на якостните качества на бетоновите елементи;
  • конструктивно шлайфане със синтетични материали и епоксидни смоли;
  • шлайфане на бетонови настилки