Арматура

Полагането на арматурното желязо в бетоновите конструкции осигурява якост, здравина и дълготрайност на елементите. Най-честите компромиси, допускани при този вид работа са свързани с количеството и качеството на арматурното желязо в строителните конструкции. За нашата фирма този компромис е недопустима грешка в строителния процес. Точното количество арматура, правилната фиксация в кофражните форми и осигуреното бетоново покритие са предпоставка за качествено изпълнение и дълготрайност на бетоновите конструкции.